اطلاعیه
تعداد بازدید : 27
۱۳۹۹/۹/۹
اطلاع رسانی درخصوص معاملات اوراق اختیار فروش تبعی

مطابق با اطلاعیه های عرضه اوراق فروش اختیار تبعی، هر شخص ملزم به رعایت محدودیت های اعلام شده می باشد.
1- توجه به اطلاعیه عرضه
2- توجه به پیام ناظر
3- رعایت شرط حداکثر تعداد اوراق اختیار تبعی
4- توجه به فاقد اعتبار بودن مازاد اوراق خریداری شده نسبت به دارایی پایه در پایان روز
5- عدم امکان معامله مجدد و بازگشت وجوه صرف شده جهت خرید اوراق تبعی
6- عدم امکان فروش اوراق مذکور در طول دوره معاملاتی
7- توجه به قیمت منصفانه خرید و سررسید و قیمت اعمال اختیار فروش تبعی

با تشکر