آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان بیست و سوم ، پلاک 10 ، طبقه دوم
تلفن دفتر مرکزی (گویا): 58349-021
تلفن دفتر مرکزی: 88481321-88480563-88481879-88482117
فاکس دفتر مرکزی: 88480249
کد پستی: 1513933613
واحد روابط عمومی: info@sinabroker.ir
ارتباط با شرکت: sina_broker@yahoo.com

 

 

Address: Second floor, No. 10, 23St., Vozara St.,Tehran
Call Center: +98-21-58349
Tel: +98-21-88481321-88480563-88481879-88482117
Fax: +98-21-88480249
Postal Code: 1513933613
Email Address:Info@sinabroker.ir