اخبار بورس اوراق بهادار

قطعیت معامله عمده شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی4)

قطعیت معامله عمده شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی4) به شرح زیر می باشد.

11/17/2019 6:16:07 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/08/26

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، بیشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

11/17/2019 5:30:50 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/08/26

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

11/17/2019 4:28:54 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/08/26

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

11/17/2019 4:27:42 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/08/26)

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF وEXCEL ارائه می‌گردد.

11/17/2019 4:25:55 PM

خرید بیش از 39550 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 26 آبان 98، در 238 هزار دفعه، تعداد 7 میلیارد و 643 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 39 هزار و 550 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1102 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/17/2019 4:23:34 PM

تغییر مالکیت بیش از 12714 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 25 آبان 98، در 343 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 550 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 12 هزار و 714 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1119 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/16/2019 5:43:36 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/08/25

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، بیشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

11/16/2019 4:10:23 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/08/25)

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF وEXCEL ارائه می‌گردد.

11/16/2019 3:57:31 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/08/25

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

11/16/2019 3:36:52 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/08/25

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

11/16/2019 3:34:31 PM

در سومین هفته آبان ماه 98 رقم خورد: تغییر مالکیت بیش از 65463 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات هفته منتهی به 22 آبان ماه 98، شاخص کل با 58 / 0 درصد افزایش به رقم 307094 واحد رسید.

11/13/2019 7:00:26 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/08/22

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، بیشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

11/13/2019 5:29:54 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/08/22

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

11/13/2019 5:29:11 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/08/22)

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF وEXCEL ارائه می‌گردد.

11/13/2019 5:26:54 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/08/22

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

11/13/2019 5:26:13 PM

گزارش بازار اوراق بهادار برای هفته منتهی به 1398/08/22

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه معاملات بازار و آتی، شاخص ها و معاملات سهام و آتی به تفکیک شرکت برای هفته به دو صورت pdf و Excel گزارش می گردد.

11/13/2019 5:23:59 PM

معامله بیش از 11556 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 22 آبان ماه 1398 در 307 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 215 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 11 هزار 556 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1120هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/13/2019 4:37:45 PM

ثبت نام دوره آموزشی و فرهنگسازی بورس مرحله 73 (آذرماه 1398)

در راستای ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری و آشنایی عموم با بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و الزامات آن، و همچنین پیرو استقبال گسترده علاقمندان از برگزاری این دوره‌ها، هفتادوسومین دوره آموزشی و فرهنگسازی بورس در آذرماه 1398 برگزار می‌شود.

11/13/2019 3:48:42 PM

اطلاعیه عرضه 15/20 درصدی از حق تقدم استفاده نشده شرکت فنر سازی زر(خزرح ) به صورت عمده (مدیریتی غیرکنترلی)

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

11/12/2019 6:19:20 PM

مبادله بیش از 12140 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 21 آبان 98، در 306 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 503 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 12 هزار و 149 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1118 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/12/2019 6:00:34 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/08/21

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، بیشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

11/12/2019 4:08:54 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/08/21

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

11/12/2019 4:04:57 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/08/21)

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF وEXCEL ارائه می‌گردد.

11/12/2019 4:04:16 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/08/21

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

11/12/2019 3:52:37 PM

اطلاعیه گشایش نماد صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت تصمیم قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع میرساند، صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم پس از تغییر نوع از «صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال» به «صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله (ETF)» در نظر دارد نماد معاملاتی صندوق مذکور را بر اساس مجوز شماره 121/83843مورخ 1398/02/16 سازمان بورس و اوراق بهادار، در بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ 1398/08/25 گشایش نماید.

11/12/2019 12:59:07 PM

خرید بیش از 17347 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 20 آبان ماه 1398 در 313 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 35 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 17 هزار 347 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1108هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/11/2019 6:19:12 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/08/20

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

11/11/2019 5:34:40 PM

اطلاعیه عرضه 1/289در صدی سهام شرکت سرمایه گذاری نفت ،گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به صورت عمده (غیر مدیریتی)

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

11/11/2019 4:57:44 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/08/20)

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF وEXCEL ارائه می‌گردد.

11/11/2019 3:53:47 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/08/20

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

11/11/2019 3:52:35 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/08/20

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

11/11/2019 3:49:55 PM

29 آبان ماه در جزیره کیش برگزار می شود: نشست تخصصی انواع روش های تامین مالی شرکتی در بورس تهران

همزمان با برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی در جزیره کیش، نشست تخصصی انواع روش های تامین مالی شرکتی در بورس تهران برگزار می شود.

11/11/2019 11:14:02 AM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/08/19

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

11/10/2019 6:53:34 PM

جابه جایی بیش از 12320 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 19 آبان 98، در 349 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 417 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 12 هزار و 320 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1104 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/10/2019 5:44:44 PM

امروز در دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا بررسی شد: قابلیت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه

سمینار « بررسی قابلیت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه» با حضور اساتید و کارشناسان حوزه بازار سرمایه با هدف فرهنگسازی و آماده سازی افراد برای سرمایه گذاری آگاهانه، در دانشگاه الزهرا برگزار شد.

11/10/2019 5:34:03 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش سهام بانک تجارت (وتجارت) برای سررسید خردادماه 1399 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام بانک تجارت (وتجارت) در سررسید خردادماه 1399، از روز ‌چهارشنبه مورخ 1398/08/22 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. همچنین با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. اطلاعات مربوط به نماد قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام بانک تجارت (وتجارت) در سررسید خردادماه 1399، به شرح جدول پیوست است:

11/10/2019 5:11:22 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/08/19

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

11/10/2019 4:40:15 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/08/19)

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF وEXCEL ارائه می‌گردد.

11/10/2019 4:37:29 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/08/19

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

11/10/2019 4:36:58 PM

در 349 هزار دفعه انجام شد: معامله بیش از 12000 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 18 آبان 98، در 349 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 682 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 12 هزار و 89 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1115 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/9/2019 5:28:08 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/08/18

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

11/9/2019 4:19:15 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/08/18

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

11/9/2019 4:18:23 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/08/18)

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF وEXCEL ارائه می‌گردد.

11/9/2019 4:01:40 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/08/18

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

11/9/2019 4:01:04 PM

در دومین هفته آبان ماه 98 رقم خورد: افزایش بیش از 78 درصدی ارزش معاملات در بورس تهران

در پایان معاملات هفته منتهی به 14 آبان ماه 98، شاخص کل با 40 / 1 درصد کاهش به رقم 305333 واحد رسید.

11/5/2019 6:21:26 PM

عبور ارزش معاملات بورس تهران از 13280 میلیارد ریال

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 14 آبان 98، در 352 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 853 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 13 هزار و 280 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1113 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/5/2019 6:04:56 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/08/14

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

11/5/2019 3:48:11 PM

گزارش بازار اوراق بهادار برای هفته منتهی به 1398/08/14

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه معاملات بازار و آتی، شاخص ها و معاملات سهام و آتی به تفکیک شرکت برای هفته به دو صورت pdf و Excel گزارش می گردد.

11/5/2019 3:43:40 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/08/14

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

11/5/2019 3:40:59 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/08/14

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

11/5/2019 3:34:22 PM

شماره جدید«ماهنامه بورس» منتشر شد

تازه‌ترین شماره «ماهنامه بورس» ویژه مرداد و شهریور ماه 1398 با محوریت معرفی ابزار مالی «فروش تعهدی» منتشر شد.

11/5/2019 3:33:58 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/08/14)

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF وEXCEL ارائه می‌گردد.

11/5/2019 3:29:14 PM

درج صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بذر امید آفرین در بورس تهران

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بذر امید آفرین جهت سرمایه¬ گذاری در سهام با نماد «بذر (BAZR)» در فهرست نرخ‌های بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران درج ‌گردید.

11/5/2019 2:28:36 PM

خرید بیش از 13219 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 13 آبان 98، در 363 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 999 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 13 هزار و 219 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1111 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/4/2019 5:52:10 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/08/13

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

11/4/2019 5:20:19 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/08/13

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

11/4/2019 5:19:21 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/08/13)

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF وEXCEL ارائه می‌گردد.

11/4/2019 5:17:29 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/08/13

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

11/4/2019 5:15:33 PM

نایب رئیس هیات مدیره بورس تهران: تسری تصمیم بانک مرکزی به کل بازار درست نیست/ بازار در نقطه ثبات است

تصمیم بانک مرکزی در خصوص نحوه تجدید ارزیابی بانک ها تنها چند شرکت از صنعت بانکی را تحت تاثیر قرار داده و تسری آن به کل بازار درست نیست.

11/4/2019 4:30:37 PM

عضو هیات مدیره بورس تهران تصریح کرد: «واقع‌بینی» شرطی لازم برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

امیر تقی خان تجریشی عضو هیات مدیره بورس تهران: «نقطه مقابل سهام شرکت های کوچک، سهام شرکت‌های بزرگ و برخی سهام بنیادی است، به طوریکه این سهام اوضاع خوبی دارند و می توانند کماکان بیشتر از بازارهای جایگزین ایجاد سودآوری کنند. در این میان نکته بااهمیت برای سرمایه‌گذاران مقایسه معاملات سهام با بازارهای جایگزین است. در حال حاضر سهام بزرگ این امکان را دارند که اگر از لحاظ بنیادی هم پشتیبانی شوند می توانند بیشتر از سایر بازارها سودآوری داشته باشند».

11/4/2019 8:41:44 AM

پیام تبریک رییس فیاس به مدیرعامل بورس تهران

حضور بورس تهران در هیات مدیره فیاس زمینه ساز پیشرفت فدراسیون خواهد شد.

11/3/2019 6:19:59 PM

ارزش معاملات بورس تهران به 14055 میلیارد ریال رسید

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 12 آبان ماه 1398 در 386 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 502 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 14 هزار و55 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1127هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/3/2019 6:07:26 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/08/12

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

11/3/2019 5:53:46 PM

آغاز همکاری بورس های تهران و شانگهای

در ادامه توسعه روابط فرامرزی و جهت اجرای گام دیگری از برنامه های بین المللی سازی مصوب هیات مدیره بورس تهران، یک سند همکاری بین بورس تهران و بورس شانگهای در تاریخ سوم آبان 1398 (25 اکتبر 2019) به امضای مسئولان این دو بورس رسید. فرآیند مذاکره، حصول توافق و آماده سازی و تبادل متن تفاهم نامه با مذاکرات و پیگیری های امور بین الملل بورس تهران به انجام رسید.

11/3/2019 4:56:51 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/08/12

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

11/3/2019 4:45:55 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/08/11

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

11/3/2019 4:45:09 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/08/12)

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF وEXCEL ارائه می‌گردد.

11/3/2019 4:44:02 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/08/12

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

11/3/2019 4:43:15 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/08/11

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

11/2/2019 5:18:17 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/08/11)

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

11/2/2019 5:09:14 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/08/11

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

11/2/2019 5:01:10 PM

تغییر مالکیت بیش از 14430 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 11 آبان 98، در 497 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 996 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 14 هزار و 438 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1126 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/2/2019 4:20:00 PM

ثبت نام دوره آموزشی و فرهنگسازی بورس مرحله 72 (آبان ماه 1398)

در راستای ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری و آشنایی عموم با بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و الزامات آن، و همچنین پیرو استقبال گسترده علاقمندان از برگزاری این دوره‌ها، هفتادو دومین دوره آموزشی و فرهنگسازی بورس در آبان ماه 1398 برگزار می‌شود.

11/2/2019 11:32:05 AM

در اولین هفته آبان ماه 98: ارزش معاملات بورس تهران به 30918 میلیارد ریال رسید

در پایان معاملات هفته منتهی به 8 آبان ماه 98، شاخص کل با 26 / 1 درصد افزایش به رقم 309661 واحد رسید.

10/30/2019 5:37:03 PM

معامله بیش از 9540 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 8 آبان 98، در 390 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 407 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 9 هزار و 545 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1129 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

10/30/2019 5:17:18 PM

مبادله بیش از 11800 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 6 آبان 98، در 342 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 569 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 11 هزار و 800 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1116 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

10/28/2019 5:46:04 PM

عملکرد کارگزاری های بورس تهران تا پایان مهرماه 98 اعلام شد: 45 درصد از کل معاملات الکترونیکی در اختیار 5 کارگزار

آمار معاملات 7 ماهه اول 98 نشان می دهد سهم معاملات برخط از معاملات نرمال 02 / 60 درصد بوده است.

10/28/2019 4:20:59 PM

خرید بیش از 9538 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 4 آبان ماه 1398 در 276 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 198 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 9 هزار و 538 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1107هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

10/26/2019 5:37:09 PM

ثبت نام دوره آموزشی و فرهنگسازی بورس مرحله 72 (آبان ماه 1398)

در راستای ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری و آشنایی عموم با بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و الزامات آن، و همچنین پیرو استقبال گسترده علاقمندان از برگزاری این دوره‌ها، هفتادو دومین دوره آموزشی و فرهنگسازی بورس در آبان ماه 1398 برگزار می‌شود.

10/26/2019 2:24:01 PM

در پایان آخرین هفته مهر ماه 98: ارزش معاملات بورس تهران به 51525 میلیارد ریال رسید

به گزارش روابط عمومی بورس تهران و به نقل از مدیریت آمار و اطلاعات، در پایان معاملات هفته منتهی به 1 آبان ماه 98، شاخص کل با 3833 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 305808 واحد رسید.

10/23/2019 7:19:23 PM

معاملات بیش از 10880 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهار شنبه مورخ 1 آبان 98، در 289 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 446 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 10 هزار و 883 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1115 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

10/23/2019 5:13:03 PM

بورس تهران به عضویت هیات مدیره فدراسیون بورس های اروپا آسیایی برگزیده شد

بورس تهران در نشست سالانه و کمیته کاری فدراسیون بورس های اروپا آسیایی که روز ٢٣ اکتبر ٢٠١٩ در عمان برگزار شد، حضور یافت و برای یک دوره 2 ساله، به عضویت هیات مدیره فیاس برگزیده شد.

10/23/2019 4:52:40 PM

گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار منتشر شد: افزایش 57 درصدی ارزش بازار در مهر 98

ارزش بازار در پایان مهر ماه 98 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به میزان 4085892 میلیارد ریال برابر با 57 درصد افزایش یافت و از 7162717 میلیارد ریال به 11248609 میلیارد ریال رسید.

10/23/2019 4:47:11 PM

انجام معامله عمده شرکت ملی صنایع مس ایران(فملی4)

انجام معامله عمده شرکت ملی صنایع مس ایران(فملی4)به شرح زیر می باشد.

10/23/2019 11:22:38 AM

ارزش معاملات بورس تهران به 16744 میلیارد ریال رسید

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 30 مهرماه 1398 در 350 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 645 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 16 هزار و 744 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1124 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

10/22/2019 5:40:15 PM

تغییر مالکیت بیش از 13340 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 29 مهرماه 1398 در 300 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 206 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 13 هزار و 346 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1105 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

10/21/2019 5:59:24 PM

خرید بیش از 10550 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 28 مهرماه 1398 در 216 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 720 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 10 هزار و 551 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1102 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

10/20/2019 5:12:20 PM

امور بین الملل بورس تهران منتشر کرد: بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه شماره 83

بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه که توسط امور بین الملل بورس تهــران ترجــــمه و تنظــیم می شود، به آخرین رویداد ها و اخبار بورس ها و نهاد های مالی بین المللی می پردازد.

10/20/2019 11:16:37 AM

در پایان هفته منتهی به 24 مهر ماه 98: ارزش معاملات بورس تهران به 75752 میلیارد ریال رسید

به گزارش روابط عمومی بورس تهران و به نقل از مدیریت آمار و اطلاعات، در پایان معاملات هفته منتهی به 24 مهرماه 98، شاخص کل با 3402 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 309647 واحد رسید.

10/16/2019 6:22:25 PM

مبادله بیش از 11820 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 24 مهر ماه 1398 در 290 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 371 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 11 هزار و 825 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1132 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

10/16/2019 4:51:51 PM

برای نخستین بار انجام شد: ورود صندوق های سرمایه گذاری مشترک به بورس تهران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارمغان ایرانیان به عنوان نخستین صندوق سرمایه‌گذاری، پس از اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، از نوع مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) تبدیل و بازگشایی نماد آن در بورس اوراق بهادار تهران در نماد 'ارمغان' انجام شد.

10/16/2019 1:49:40 PM

معامله بیش از 12870 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 23 مهر ماه 1398 در 261 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 295 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 12 هزار و 878 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1130 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

10/15/2019 5:56:00 PM

نواختن زنگ معاملات بورس تهران توسط مدیرعامل بورس تهران و سفیرسوئیس

صبح امروز سه شنبه 23 مهر98، سفیر سوئیس از بورس اوراق بهادار تهران بازدید و در مراسمی نمادین زنگ معاملات توسط مدیرعامل بورس تهران، سفیر سوئیس به صدا در آمد.

10/15/2019 11:39:43 AM

خرید بیش از 12670 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 22 مهر ماه 1398 در 307 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 741 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 12 هزار و 677 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1170 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد

10/14/2019 5:33:24 PM

مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران منتشر کرد: پذیرش شرکت هلدینگ و شرکت‌های تابعه در بورس‌های اوراق بهادار

برای مشارکت عمومی در فعالیت‌های شرکت هلدینگ، شرکت‌های تابعه و شرکت‌های وابسته و بهره‌گیری از منافع به‌دست آمده از فعالیت این شرکت‌ها، بورس‌های اوراق بهادار اقدام به پذیرش آنها می‌کنند تا سرمایه‌گذاران بتوانند سهام آنها را مورد معامله قرار داده و از سودهای آنها منتفع شوند.

10/13/2019 5:42:22 PM

تغییر مالکیت بیش از 17690 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 21 مهر ماه 1398 در 401 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 317 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 17 هزار و 697 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1185 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

10/13/2019 5:37:41 PM

درج صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله تصمیم جهت سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت در بورس تهران

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله تصمیم با نماد «تصمیم» در فهرست نرخ صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران درج شد.

10/13/2019 12:29:37 PM

مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران منتشر کرد: بررسی ابزارهای مالی با پوشش سرمایه‌ای برای تأمین مالی در بازارهای اوراق بهادار

بورس‌های اوراق بهادار با راه‌اندازی ابزارهای مالی جدید می‌توانند گزینه‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را در اختیار سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و نهادهای مالی قرار دهند تا هر یک از آنها مطابق با اهداف و نیازهای خود اقدام به سرمایه‌گذاری در این ابزارها کنند.

10/13/2019 8:34:34 AM

معامله بیش از 20670 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 20 مهرماه 1398 در 415 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 772 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 20 هزار و 673 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1178 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

10/12/2019 6:33:14 PM
تماس با ما
تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان 23، پلاک 10 ، طبقه دوم
88481321
88480563

Enter Title

تماس با ما

دسترسی به کارگزاری سینا از روش های متنوع