اخبار بورس اوراق بهادار

ثبت رکوردی جدید در بازار اختیار معامله

با معامله 14 / 712 میلیارد ریال رکورد جدیدی در معاملات بازار قراردادهای اختیار معامله بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسید.

4/16/2019 9:12:20 PM

با خرید 56 درصدی حقیقی ها رقم خورد: ارزش معاملات بورس تهران از 18770 میلیارد ریال گذشت

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 27 فروردین 1398، در 418 هزار دفعه، تعداد 11 میلیارد و 964 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 18 هزار و 770 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 773 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

4/16/2019 5:26:49 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/01/27

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

4/16/2019 5:26:30 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/01/27

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد

4/16/2019 5:25:09 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 27/ 01/ 1398

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

4/16/2019 4:26:46 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (27/ 01/ 1398)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

4/16/2019 4:19:02 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا) برای سررسید خرداد ماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا) در سررسید خرداد 1398، از روز شنبه مورخ 1398/01/31 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. همچنین با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. اطلاعات مربوط به نماد قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا) در سررسید خرداد‌ماه 1398، به شرح پیوست است:

4/16/2019 12:36:53 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس (شبندر) برای سررسید اردیبهشت ماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس (شبندر) در سررسید اردیبهشت 1398، از روز شنبه مورخ 1398/01/31 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. همچنین با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. اطلاعات مربوط به نماد قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس (شبندر) در سررسید اردیبهشت‌ماه 1398، به شرح پیوست است:

4/16/2019 12:32:52 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) برای سررسید خرداد ماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) در سررسید خردادماه 1398، از روز شنبه مورخ 1398/01/31 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. همچنین با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. اطلاعات مربوط به نماد قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) در سررسید خردادماه 1398، به شرح پیوست است

4/16/2019 12:27:35 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت مخابرات ایران (اخابر) برای سررسید خرداد ماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت مخابرات ایران (اخابر) در سررسید خردادماه 1398، از روز شنبه مورخ 1398/01/31 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. همچنین با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. اطلاعات مربوط به نماد قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت مخابرات ایران (اخابر) در سررسید خردادماه 1398، به شرح پیوست است:

4/16/2019 12:23:51 PM

با رشد نماگرهای بورس تهران: شاخص و ارزش بازار رکورد زد

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 26 فروردین 1398، در 329 هزار دفعه، تعداد 7 میلیارد و 594 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 14 هزار و 802 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 773 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

4/15/2019 6:07:30 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/01/26

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

4/15/2019 5:35:13 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/01/26

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد

4/15/2019 5:11:57 PM

28 فروردین ماه انجام می شود: حذف سخت آژند از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

شرکت سخت آژند (ثاژن) از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و قابل انتقال به بازار پایة فرابورس ایران خواهد بود.

4/15/2019 3:49:01 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (26/ 01/ 1398)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

4/15/2019 3:45:02 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 26/ 01/ 1398

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

4/15/2019 3:42:25 PM

اطلاعیه حذف شرکت سخت آژند ازفهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وانتقال به بازار پایه فرابورس ایران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار می رساند بر اساس مصوبة هیات محترم پذیرش اوراق بهادار، شرکت سخت آژند (ثاژن) از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 1398/01/28 حذف و قابل انتقال به بازار پایة فرابورس ایران خواهد بود.

4/15/2019 2:58:53 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) برای سررسید اردیبهشت‌ماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) در سررسید اردیبهشت 1398، از روز چهارشنبه مورخ 1398/01/28 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. همچنین با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. اطلاعات مربوط به نماد قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) در سررسید اردیبهشت‌ماه 1398، به شرح پیوست است

4/15/2019 2:17:32 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت گروه مپنا (رمپنا) برای سررسید خرداد ماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت گروه مپنا (رمپنا) در سررسید خردادماه 1398، از روز چهارشنبه مورخ 1398/01/28 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. همچنین با توجه به راه¬اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. اطلاعات مربوط به نماد قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت گروه مپنا (رمپنا) در سررسید خردادماه 1398، به شرح پیوست است:

4/15/2019 2:13:44 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت ایران‌ خودرو (خودرو) برای سررسید خرداد ماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت ایران‌ خودرو (خودرو) در سررسید خردادماه 1398، از روز چهارشنبه مورخ 1398/01/28 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. همچنین با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. اطلاعات مربوط به نماد قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت ایران‌ خودرو (خودرو) در سررسید خردادماه 1398، به شرح پیوست است:

4/15/2019 2:09:37 PM

اطلاعیه تعدیل قیمت اعمال و اندازه قرارداد اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(کگل) با سررسید اردیبهشت ماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند به استناد مصوبة مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ 1396/12/28 و مصوبه جلسه هیئت‌مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در تاریخ 1398/01/21 مبنی بر افزایش سرمایه از مبلغ 36،000،000 میلیون ریال به مبلغ 48،000،000 میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران، قیمت اعمال و اندازه قرارداد اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) در سررسید اردیبهشت ماه 1398 به شرح پیوست تغییر یافته است:

4/15/2019 9:39:34 AM

در 267 هزار دفعه انجام شد: مبادله بیش از 9400 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 25 فروردین 1398، در 267 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 849 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 9 هزار و 466 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 747 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

4/14/2019 6:05:26 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/01/25

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد

4/14/2019 5:22:11 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/01/25

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

4/14/2019 4:02:13 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 25/ 01/ 1398

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

4/14/2019 3:52:47 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (25/ 01/ 1398)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

4/14/2019 2:44:49 PM

گزارش سالانه بورس های مشتقه منتشر شد

فدراسیون جهانی بورس ها سالانه پرسشنامه ای را با هدف بررسی عملکرد بورس های مشتقه در میان اعضـــای اصلی و وابسته خــود توزیع می کند. در تهیه گزارش سال 2018 تعداد چهل و هشت بورس از نقاط مختلف جهان مشارکت کردند.

4/14/2019 9:04:15 AM

امور بین الملل بورس تهران منتشر کرد: بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه شماره 75

بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه که توسط امور بین الملل بورس تهــران ترجــــمه و تنظــیم می شود، به آخرین رویداد ها و اخبار بورس ها و نهاد های مالی بین المللی می پردازد.

4/14/2019 8:46:58 AM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/01/24

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد

4/13/2019 7:29:52 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 24/ 01/ 1398

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

4/13/2019 3:46:09 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/01/24

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

4/13/2019 3:26:00 PM

خرید بیش از 10700 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 24 فروردین 1398، در 290 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 386 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 10 هزار و 772 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 746 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

4/13/2019 3:25:03 PM

اطلاعیه عرضه 6/71 در صدی سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی (وبوعلی ) به صورت عمده (غیر مدیریتی)

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

4/13/2019 2:49:20 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (24/ 01/ 1398)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

4/13/2019 2:41:46 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 21/ 01/ 1398

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

4/10/2019 5:24:20 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/01/21

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد

4/10/2019 5:08:40 PM

با رشد نماگر های بورس تهران در سومین هفته فروردین ماه: ارزش معاملات از 48000 میلیارد ریال عبور کرد

در پایان معاملات سومین هفته کاری سال 98 شاخص کل با 69 / 4 درصد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 193978 واحد رسید.

4/10/2019 4:37:02 PM

در آخرین روز کاری هفته: بیش از 12780 میلیارد ریال اوراق بهادار معامله شد

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهار شنبه مورخ 21 فروردین 1398، در 273 هزار دفعه، تعداد 4 میلیارد و 573 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 12 هزار و 789 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 741 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

4/10/2019 4:18:07 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/01/21

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

4/10/2019 3:37:37 PM

گزارش بازار اوراق بهادار برای هفته منتهی به 1398/01/21

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه معاملات بازار و آتی، شاخص ها و معاملات سهام و آتی به تفکیک شرکت برای هفته به دو صورت pdf و Excel گزارش می گردد.

4/10/2019 3:35:19 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (21/ 01/ 1398)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

4/10/2019 3:06:21 PM

اطلاعیه لغو عرضه عمده مدیریتی غیر کنترلی سهام شرکت زامیاد

به اطلاع فعالان محترم بازار می رساند با عنایت به نامه شماره 39418/ 103 مورخ 1398/01/21 شرکت کارگزاری بانک ملی ایران(سهامی خاص) مبنی بر لغو آگهی فروش سهام شرکت زامیاد متعلق به شرکت سایپا (موضوع اطلاعیه شماره 55584/ 181 مورخ 1397/12/13) این معاونت، عرضه 13/13 درصدی سهام شرکت فوق در روز یکشنبه مورخ 1398/01/25 انجام نخواهد شد.

4/10/2019 12:56:32 PM

تغییر مالکیت بیش از 9700 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 20 فروردین 1398، در 251 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 90 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 9 هزار و 713 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 728 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

4/9/2019 6:13:26 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/01/20

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

4/9/2019 4:59:02 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/01/20

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد

4/9/2019 4:58:22 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 20/ 01/ 1398

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

4/9/2019 4:51:32 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (20/ 01/ 1398)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

4/9/2019 4:50:10 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/01/19

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد

4/8/2019 7:20:38 PM

معامله بیش از 10 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 19 فروردین 1398، در 260 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 265 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 10 هزار و 180 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 719 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

4/8/2019 5:03:38 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 19/ 01/ 1398

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

4/8/2019 3:46:31 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (19/ 01/ 1398)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

4/8/2019 3:45:17 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/01/19

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

4/8/2019 3:43:25 PM

ارزش معاملات بورس تهران از 9800 میلیارد ریال عبور کرد

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 18 فروردین 1398، در 288 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 716 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 9 هزار و 836 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 719 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

4/7/2019 5:47:27 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/01/18

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد

4/7/2019 4:53:53 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 18/ 01/ 1398

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

4/7/2019 3:52:38 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/01/18

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

4/7/2019 3:23:39 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (18/ 01/ 1398)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

4/7/2019 2:39:54 PM

اطلاعیه در خصوص خرید سهام شرکت بانک انصار(سهامی عام)

به اطلاع کلیه سهامداران شرکت بانک انصار (نماد وانصار) می رساند با عنایت به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) در خصوص چارچوب ادغام بانکها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، موارد پیوست به اطلاع سهامداران محترم می رساند؛

4/7/2019 12:04:18 PM

در 207 هزار دفعه انجام شد: خرید بیش از 6600 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 17 فروردین 1398، در 207 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 141 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 6 هزار و 628 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 713 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

4/6/2019 6:23:51 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/01/17

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد

4/6/2019 5:28:46 PM

عملکرد کارگزاری های بورس تهران تا پایان اسفند ماه 97 اعلام شد: 43 درصد از کل معاملات الکترونیکی در اختیار 5 کارگزار

آمار معاملات 12 ماهه 97 نشان می دهد سهم معاملات برخط از معاملات نرمال بیش از 81 / 18 درصد بوده است.

4/6/2019 3:51:16 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 17/ 01/ 1398

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

4/6/2019 3:45:48 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/01/17

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

4/6/2019 3:30:38 PM

در دومین هفته بهار 98 رخ داد: معامله بیش از 13000 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات دومین هفته کاری سال 98 شاخص کل با 06 / 2 درصد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 185281 واحد رسید.

4/6/2019 2:36:15 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (17/ 01/ 1398)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

4/6/2019 2:34:12 PM

گزارش بازار اوراق بهادار برای هفته منتهی به 1398/01/11

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه معاملات بازار و آتی، شاخص ها و معاملات سهام و آتی به تفکیک شرکت برای هفته به دو صورت pdf و Excel گزارش می گردد.

4/6/2019 2:12:22 PM

امور بین الملل بورس تهران منتشر کرد: بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه شماره 74

بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه که توسط امور بین الملل بورس تهــران ترجــــمه و تنظــیم می شود، به آخرین رویداد ها و اخبار بورس ها و نهاد های مالی بین المللی می پردازد.

4/6/2019 11:58:04 AM

عبور ارزش معاملات بورس تهران از 6600 میلیارد ریال

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 11 فروردین 1398، در 214 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 66 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 6 هزار و 651 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 708 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

3/31/2019 2:58:18 PM

انتشار گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار در پایان اسفند ماه 97 : ارزش معاملات بورس تهران با 106 درصد افزایش به 201 هزار میلیارد ریال رسید

طی 20 روز کاری اسفند ماه 97، ارزش معاملات در مقایسه با پایان بهمن97، 106 درصد افزایش یافت و از 98060 میلیارد ریال به 201640 میلیارد ریال رسید.

3/30/2019 12:59:42 PM

در اولین هفته بهار 98 رخ داد: تغییر مالکیت بیش از 13200 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات اولین هفته کاری سال 98 شاخص کل با 61 / 1 درصد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 181542 واحد رسید.

3/29/2019 3:00:55 PM

خرید بیش از 5400 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 7 فروردین 1398، در 198 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد و 964 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 5 هزار و 479 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 694 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

3/27/2019 7:28:39 PM

معامله بیش از 4220 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 6 فروردین 1398، در 177 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد و 565 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 4 هزار و 221 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 686 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

3/26/2019 2:41:46 PM

در اولین روز کاری سال 98: ارزش معاملات بورس تهران از 3570 میلیارد ریال عبور کرد

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 5 فروردین 1398، در 145 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد و 84 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 3 هزار و 573 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 685 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

3/25/2019 1:56:19 PM

فدراسیون جهانی بورس ها منتشر کرد: جذب سرمایه گذاران خارجی در بازارهای نوظهور

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران و به نقل از دبیرخانه فدراسیون جهانی بورس ها، گروه بین المللی صنعتی برای بورس ها و نهادهای تسویه مرکزی، میزبان یک هم اندیشی یک روزه، در تاریخ 15 مارس در لندن، جهت جذب سرمایه گذاران در بازارهای نوظهور بودند. در این هم اندیشی مطرح شد که حدود 70 درصد اعضای فدراسیون جهانی بورس ها، از بورس ها و سپرده گذاری های بازارهای نوظهور و سرحدی هستند. حمایت از رشد و توسعه این بازارها، تعهد اصلی راهبردی فدراسیون است. این حمایت اشکال متنوعی دارد؛ از جمله آن ها، ظرفیت سازی و برگزاری کارگروه هایی برای به اشتراک گذاری اطلاعات، ایجاد استانداردها و بهترین روش های اجرایی برای انجام تحقیقات مبتنی بر تجربه در خصوص ساختار بهینه بازار است.

3/25/2019 8:47:41 AM

پیام نوروزی دکتر علی صحرائی مدیر عامل بورس تهران

با آغاز سال نو طبیعت به بهترین و نیکوترین شکل ممکن متحول می شود. تغییر طبیعت با اندیشمندانه ترین و مدبرانه ترین شکل ممکن به سوی ترقی پیش می رود. بورس تهران به عنوان یک نهاد خود انتظام در بازار سرمایه ایران در تلاش است که به نحوه شایسته و مناسب با حفظ صلابت و استواری در جهت اهداف تعیین شده حرکت کند.

3/19/2019 7:27:51 PM

افزایش 150 درصدی ارزش معاملات بورس تهران در سال 97

در پایان معاملات سال 1397، شاخص کل نسبت به ابتدای سال جاری ، 86 درصد افزایش را نشان می دهد.

3/19/2019 7:19:02 PM

در اسفند ماه 97 رقم خورد: معامله بیش از 201 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات اسفند ماه 97، شاخص کل نسبت به ابتدای سال جاری ، 86 درصد افزایش را نشان می دهد.

3/19/2019 6:54:33 PM

در هفته پایانی سال 97 رخ داد: افزایش 61 درصدی ارزش معاملات در بورس تهران

در پایان معاملات هفته منتهی به 28 اسفند ماه 97 شاخص کل با 64 / 5 درصد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 178659 واحد رسید.

3/19/2019 6:16:21 PM

در آخرین روز کاری سال 97 انجام شد: خرید بیش از 7400 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 28 اسفندماه، در 198 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد و 961 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 7 هزار و 429 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 682 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

3/19/2019 5:31:34 PM

انجام معامله عمده شرکت ملی صنایع مس ایران(فملی4)

انجام معامله عمده شرکت ملی صنایع مس ایران(فملی4)به شرح زیر می باشد.

3/19/2019 4:44:13 PM

مدیر عامل بورس تهران در آخرین روز کاری 97 با معامله گران تالار حافظ دیدار کرد

دکتر علی صحرائی مدیرعامل بورس تهران با همراهی معاونین و مدیران بورس، در آخرین روز کاری سال 97 با معامله گران حاضر در تالار حافظ دیدار و گفتگو کرد.

3/19/2019 1:42:16 PM

سرمایه گذاری صدر تامین درج شد

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با نماد «تاصیکو» در فهرست بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

3/18/2019 8:32:33 PM

ارزش معاملات بورس تهران از 25 هزار میلیارد ریال گذشت

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 27 اسفندماه، در 347 هزار دفعه، تعداد 6 میلیارد و 940 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 25 هزار و 702 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 670 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

3/18/2019 6:26:02 PM

توضیح در خصوص معامله خارج از جلسه معاملاتی نماد فارس، دوشنبه مورخ 27 /12 /1397

توضیح در خصوص معامله خارج از جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 27 /12 /1397 قابل ملاحظه می باشد .

3/18/2019 4:57:17 PM

در 164 هزار دفعه: ارزش معاملات بورس تهران از 24 هزار میلیارد ریال عبور کرد

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 26 اسفندماه، در 164 هزار دفعه، تعداد 4 میلیارد و 823 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 24 هزار و 349 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 659 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

3/17/2019 5:34:30 PM

توضیح در خصوص معامله خارج از جلسه معاملاتی نماد مبین، یکشنبه مورخ 26 /12 /1397

توضیح در خصوص معامله خارج از جلسه معاملاتی یکشنبه مورخ 26 /12 /1397 قابل ملاحظه می باشد .

3/17/2019 3:58:32 PM

امروز در بورس تهران برگزار شد: جلسه هم اندیشی در خصوص توسعه بازار قراردادهای آتی سبد سهام

جلسه هم اندیشی فعالان بازار سرمایه در خصوص توسعه بازار قراردادهای آتی سبد سهام و آخرین وضعیت این بازار با حضور مدیرعامل بورس تهران و جمعی از مدیران عامل کارگزاری های فعال در بازار آتی سبد سهام و شرکت های نرم افزاری ارائه دهنده خدمات برخط (OMS)، عصر امروز شنبه مورخ 25 اسفندماه در محل بورس تهران برگزار شد.

3/16/2019 7:13:36 PM

در بورس تهران رقم خورد: خرید بیش از 17800 میلیارد ریال اوراق بهادار در 150 هزار دفعه

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 25 اسفندماه، در 150 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد و 780 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 17 هزار و 819 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 655 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

3/16/2019 5:42:10 PM

بازدید رایزن تجاری سفارت افغانستان از تالار معاملات بورس تهران

نمایندگانی از سفارت افغانستان در ایران از بورس تهران بازدید کردند.

3/16/2019 2:13:07 PM

با استقبال فعالان بازار انجام شد: پذیره نویسی اوراق اجاره 1000 میلیارد تومانی پتروشیمی خلیج فارس

روز شنبه مورخ 25/ 12 /1397 پذیره نویسی اوراق اجاره 1000 میلیارد تومانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد (صفارس412) در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد.

3/16/2019 1:27:03 PM

در سومین هفته اسفند ماه رقم خورد: افزایش 56 درصدی ارزش معاملات در بورس تهران

در پایان معاملات هفته منتهی به 22 اسفند ماه 97 شاخص کل با 86 / 3 درصد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 169116 واحد رسید.

3/13/2019 6:39:05 PM

عبور ارزش معاملات بورس تهران از 10 هزار میلیارد ریال

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهار شنبه مورخ 22 اسفندماه، در 534 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 999 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 10 هزار و 373 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 646 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

3/13/2019 6:03:28 PM

درج بزرگ‌ترین تولیدکننده پلی پروپیلن دربورس تهران با نماد جم پیلن

شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام) به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده پلی پروپیلن در ایران با نماد «جم پیلن» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

3/13/2019 5:19:44 PM

توضیح در خصوص معامله خارج از جلسه معاملاتی نماد شبهرن، چهارشنبه مورخ 22 /12 /1397

توضیح در خصوص معامله خارج از جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 22 /12 /1397 قابل ملاحظه می باشد .

3/13/2019 3:19:50 PM

انتشار عملکرد 14 ساله تالار منطقه ای آذربایجان غربی

تالار منطقه ای ارومیه، فعالیت خود را از 22 اسفند 1384 آغاز کرد و در فعالیت 14 ساله این تالار منطقه ای، بیش از 12 میلیارد سهم به ارزش بیش از 35هزار میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفته است.

3/13/2019 3:09:57 PM

برگزاری دوره های آموزشی ناشران در خصوص بازآموزی قوانین و مقررات بازار سرمایه

کارگاه بازآموزی قوانین و مقررات بازار سرمایه برای آشنایی ناشران بورسی با آخرین تغییرات دستورالعمل ها با حضور شرکت های فعال در صنایع، حمل و نقل، محصولات فلزی، کانه های فلزی، چند رشته ای صنعتی، مخابرات و نهادهای مالی واسط در بیست و دوم اسفند ماه در محل بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد.

3/13/2019 2:42:45 PM

ششمین عرضه اولیه سال 97 در بورس تهران انجام شد: کشف قیمت 2200 ریالی هر سهم تامین سرمایه نوین

امروز چهار شنبه مورخ 22 اسفند ماه ، تعداد 700 میلیون سهم، معادل 10 درصد از سهام شرکت تامین سرمایه نوین با نماد ' تنوین' به روش ثبت سفارش عرضه اولیه شد.

3/13/2019 1:38:00 PM

تغییر مالکیت بیش از 6500 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 21 اسفندماه، در 150 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد و 783 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 6 هزار و 537 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 642 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

3/12/2019 6:00:04 PM

معاون بازار بورس تهران مطرح کرد: ابزارها، کلید کنترل ریسک سرمایه گذاری / سامانه جدید در راه است

معاون بازار بورس تهران با اشاره به توسعه بازار سرمایه طی یک سال گذشته تاکید کرد تنوع ابزار ها یکی از مهمترین دغدغه ها فعلی بازار سرمایه کشور است.

3/12/2019 2:03:22 PM

چهارشنبه انجام می شود: آغاز پذیره نویسی اوراق اجاره 1000 میلیارد تومانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد (صفارس412)

پذیره نویسی اوراق اجاره شرکت واسط مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) با نماد معاملاتی (صفارس412( از روز چهارشنبه مورخ 22 /12 /1397 به مدت سه روز کاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران صورت می گیرد.

3/11/2019 9:35:33 PM
تماس با ما
تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان 23، پلاک 10 ، طبقه دوم
88481321
88480249

تماس با ما

اطلاعات تماس شما

پیام شما

Enter Title

تماس با ما

دسترسی به کارگزاری سینا از روش های متنوع