اخبار بورس اوراق بهادار

اطلاعیه عرضه 70/68 سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به صورت عمده (کنترلی)

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

2/17/2019 7:34:18 PM

معاون بورس اعلام کرد: اوراق اختیار فروش تبعی، ابزاری کارا برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی

معاون بازار بورس تهران در همایش تامین مالی مطرح کرد: 30 هزار میلیارد ریال تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق اوراق اختیار فروش تبعی پوشش داده شده است.

2/17/2019 6:39:38 PM

تغییر مالکیت بیش از 3480 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 28 بهمن ماه، در 110 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد 138 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 3 هزار میلیارد و 485 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 597 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

2/17/2019 6:10:23 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1397/11/28

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

2/17/2019 4:16:22 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 28/ 11/ 1397

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

2/17/2019 4:09:42 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1397/11/28

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

2/17/2019 4:07:51 PM

اولویت های فدراسیون جهانی بورس ها در سال 2019 اعلام شد

فدراسیون جهانی بورس ها اولویت های WFE برای سال 2019 را اعلام کرد.

2/17/2019 3:37:46 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 28/ 11/ 1397)

ین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

2/17/2019 2:23:09 PM

اطلاعیه عرضه 1/096در صدی سهام شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به صورت عمده (غیر مدیریتی)

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

2/17/2019 12:34:59 PM

رکورد زنی جدید در بورس تهران : مشارکت بیش از 386 هزار کد معاملاتی در عرضه اولیه افق

شنبه مورخ 27 بهمن ماه97 ، تعداد 50 میلیون سهم، معادل 5 درصد از سهام شرکت فروشگا‌ه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با نماد 'افق' به روش ثبت سفارش در بورس تهران عرضه اولیه شد و مورد استقبال بازار قرار گرفت.

2/17/2019 12:20:39 PM

اطلاعیه عرضه 17 درصدی از سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به صورت عمده (مدیریتی غیر کنترلی)

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

2/16/2019 6:00:37 PM

ارزش معاملات در بورس تهران از 5500 میلیارد ریال گذشت

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 27 بهمن ماه، در 527 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد 456 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 5 هزار میلیارد و 503 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 599 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

2/16/2019 5:43:48 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1397/11/27

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

2/16/2019 5:15:25 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 27/ 11/ 1397

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

2/16/2019 5:04:48 PM

اطلاعیه عرضه 46/6 سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی به صورت عمده (کنترلی)

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

2/16/2019 4:05:18 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1397/11/27

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

2/16/2019 3:40:54 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 27/ 11/ 1397)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

2/16/2019 3:38:14 PM

30 بهمن انجام می شود: حذف قشرین از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان (قشرین) از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و قابل انتقال به بازار پایة فرابورس ایران خواهد بود.

2/16/2019 3:17:36 PM

اطلاعیه حذف شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان ازفهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وانتقال به بازار پایه فرابورس ایران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار می رساند بر اساس مصوبة هیات محترم پذیرش اوراق بهادار، شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان (قشرین) از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 1397/11/30 حذف و قابل انتقال به بازار پایة فرابورس ایران خواهد بود.

2/16/2019 2:08:52 PM

عرضه اولیه نخستین فروشگا‌ه‌ زنجیره‌ای در بورس تهران: کشف قیمت 16950 ریالی هر سهم افق کوروش

امروز شنبه مورخ 27 بهمن ماه ، تعداد 50 میلیون سهم، معادل 5 درصد از سهام شرکت فروشگا‌ه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با نماد (افق) به روش ثبت سفارش در بورس تهران،عرضه اولیه شد.

2/16/2019 1:22:51 PM

امید نامه نهایی فروشگا‌ه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

امیدنامه اصلاح شده و نهایی شرکت فروشگا‌ه‌های زنجیره‌ای افق کوروش براساس نظرات هیئت پذیرش جهت بهره برداری سرمایه‌گذاران قبل از عرضه اولیه منتشر شد.

2/16/2019 10:35:55 AM

در هفته منتهی به 24 بهمن ماه انجام شد: خرید بیش از 11800 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات هفته منتهی به 24 بهمن ماه 97 شاخص کل با 77 / 0 درصد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 157311 واحدرسید.

2/13/2019 6:10:10 PM

معامله بیش از 4000 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 24 بهمن ماه، در 158 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد 580 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 4 هزار میلیارد و 96 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 600 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

2/13/2019 5:43:32 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1397/11/24

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

2/13/2019 4:08:18 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 24/ 11/ 1397

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

2/13/2019 4:01:48 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1397/11/24

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

2/13/2019 3:59:42 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 24/ 11/ 1397)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

2/13/2019 2:48:09 PM

گزارش بازار اوراق بهادار برای هفته منتهی به 24/ 11/ 1397

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه معاملات بازار و آتی، شاخص ها و معاملات سهام و آتی به تفکیک شرکت برای هفته به دو صورت pdf و Excel گزارش می گردد.

2/13/2019 2:45:45 PM

امور بین الملل بورس تهران منتشر کرد: بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه شماره 70

بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه که توسط امور بین الملل بورس تهــران ترجــــمه و تنظــیم می شود، به آخرین رویداد ها و اخبار بورس ها و نهاد های مالی بین المللی می پردازد.

2/12/2019 5:09:06 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1397/11/23

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

2/12/2019 4:44:13 PM

بیش از 3660 میلیارد ریال اوراق بهادار معامله شد

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 23 بهمن ماه، در 134 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد 294 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 3 هزار میلیارد و 669 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 602 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

2/12/2019 4:44:06 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1397/11/23

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

2/12/2019 4:27:49 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 23/ 11/ 1397

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

2/12/2019 4:25:46 PM

معاونت بازار اعلام کرد: اطلاعیه در خصوص خرید سهام شرکت کنتورسازی ایران

بر اساس مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اجازه انجام معاملات در خارج از جلسه معاملاتی، اشخاص حقیقی سهامدار شرکت مذکور می توانند برای فروش سهام خود مطابق شرایط زیر، پس از مراجعه به یکی از شرکت های کارگزاری عضو شرکت بورس اوراق بهادار تهران و ارائه دستور فروش و تکمیل تعهدنامه، نسبت به واگذاری سهام اقدام کنند.

2/12/2019 4:10:14 PM

بورس تهران برگزار می کند: سمینار آموزشی تخصصی قراردادهای آتی سبد سهام

در پی استقبال از برگزاری دوره‌های آموزشی، بورس اوراق بهادار تهران در نظر دارد سمینار آموزشی با عنوان 'قراردادهای آتی سبد سهام' را برای نهادهای مالی، فعالان و ارکان بازارسرمایه به صورت رایگان برگزار کند.

2/12/2019 3:29:08 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 23/ 11/ 1397)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

2/12/2019 3:08:58 PM

اطلاعیه در خصوص خرید سهام شرکت کنتور سازی ایران(سهامی عام)

به اطلاع کلیه سهامداران حقیقی شرکت کنتورسازی ایران (نماد آکنتور2) می رساند بر اساس مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اجازه انجام معاملات در خارج از جلسه معاملاتی، اشخاص حقیقی سهامدار شرکت مذکور می توانند برای فروش سهام خود مطابق شرایط زیر، پس از مراجعه به یکی از شرکت های کارگزاری عضو شرکت بورس اوراق بهادار تهران و ارائه دستور فروش و تکمیل تعهدنامه، نسبت به واگذاری سهام اقدام نمایند.( شرح در پیوست)

2/12/2019 11:30:16 AM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1397/11/21

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

2/10/2019 6:54:37 PM

در 110 هزار دفعه: بیش از 4100 میلیارد ریال اوراق بهادار مبادله شد

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 21 بهمن ماه، در 110 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد 186 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 4 هزار میلیارد و 114 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 604 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

2/10/2019 4:56:22 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1397/11/21

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

2/10/2019 4:51:00 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 21/ 11/ 1397)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

2/10/2019 4:44:26 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 21/ 11/ 1397

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

2/10/2019 4:07:11 PM

اطلاعیه شروع عملیات بازارگردانی در نماد معاملاتی(آپ)

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، عملیات بازار گردانی سهام شرکت آسان پرداخت پرشین – (آپ) مطابق دستورالعمل بازارگردانی مصوب هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار به مدت سه ماه از روز شنبه مورخ 27 /11 /1397 دارای عملیات بازارگردانی با شرایط زیر می باشد.

2/10/2019 3:34:14 PM

مروری بر عملکرد 14 ساله تالار منطقه ای زنجان

به گزارش روابط عمومی بورس تهران و به نقل از تالار منطقه ای زنجان، این تالارمنطقه ای در 20 بهمن ماه سال 83 آغاز به کار کرد و در 14 ساله فعالیت، 36 میلیارد سهم به ارزش بیش از 100 هزار میلیارد ریال معامله شد و تعداد 57958 کد معاملاتی جدید صادر گردید.

2/10/2019 12:16:38 PM

اطلاعیه خرید سهام شرکت گلوکوزان توسط سهامدار عمده از سهامداران جزء درنماد 'غگل2'

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار می رساند بر اساس مصوبه مورخ 29 /03 /1397 هیئت محترم پذیرش اوراق بهادار و با توجه به برنامه خرید سهام از سهامداران جزء توسط سهامدار عمده (شرکت توسعه صنعتی غذایی زر) در نماد معاملاتی شرکت گلوکوزان ، سهامداران حائز شرایط زیر که مایل به فروش سهام خود می باشند می توانند از روز شنبه 27 /11 /1397 الی 27 /02 /1398 به مدت 3 ماه در نماد 'غگل2' با شرایط زیر اقدام به فروش نمایند.

2/10/2019 11:19:23 AM

شنبه 27 بهمن ماه انجام می شود: عرضه اولیه سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

عرضه اولیه سهام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با نماد 'افق' روز شنبه مورخ 27 / 11 / 1397 در بورس تهران انجام می شود.

2/6/2019 10:35:35 PM

اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ( افق )

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می¬رساند در روز شنبه مورخ 1397/11/27 تعداد50 میلیون سهم معادل 5 درصد از سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به عنوان پانصدوبیست و ششمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش 'خرده فروشی، به استثنای وسایل نقلیه موتوری' و گروه و طبقه ' خرده فروشی انواع مواد غذایی،نوشیدنی و غیره' در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد 'افق' به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد. مشخصات عرضه به شرح پیوست میباشد:

2/6/2019 8:07:45 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد آتی سبد سهام بر روی سبد شاخص صنعت محصولات شیمیایی با سررسید اردیبهشت ماه و شهریورماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قرارداد آتی سبد سهام بر روی سبد شاخص صنعت محصولات شیمیایی با سررسیدهای اردیبهشت ماه 1398 و شهریورماه 1398، از روز چهارشنبه مورخ 1397/11/24 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به قراردادهای آتی صرفاً به صورت برخط بوده و به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است وجوه تضمین تنها در سطح مشتری و از طریق سامانه برخط شرکت های نرم افزاری ارائه دهنده خدمات برخط (OMS) کنترل، مسدود و به روزرسانی می شود.

2/6/2019 7:27:00 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد آتی سبد سهام بر روی سبد شاخص صنعت استخراج کانه های فلزی با سررسید اردیبهشت ماه و شهریورماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قرارداد آتی سبد سهام بر روی سبد شاخص صنعت استخراج کانه های فلزی با سررسیدهای اردیبهشت ماه 1398 و شهریورماه 1398، از روز چهارشنبه مورخ 1397/11/24 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به قراردادهای آتی صرفاً به صورت برخط بوده و به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است وجوه تضمین تنها در سطح مشتری و از طریق سامانه برخط شرکت های نرم افزاری ارائه دهنده خدمات برخط (OMS) کنترل، مسدود و به روزرسانی می شود.

2/6/2019 7:24:36 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد آتی سبد سهام بر روی سبد شاخص صنعت فلزات اساسی با سررسید اردیبهشت ماه و شهریورماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قرارداد آتی سبد سهام بر روی سبد شاخص صنعت فلزات اساسی با سررسیدهای اردیبهشت ماه 1398 و شهریورماه 1398، از روز چهارشنبه مورخ 1397/11/24 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به قراردادهای آتی صرفاً به صورت برخط بوده و به ¬شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است وجوه تضمین تنها در سطح مشتری و از طریق سامانه برخط شرکت های نرم افزاری ارائه دهنده خدمات برخط (OMS) کنترل، مسدود و به روزرسانی می شود.

2/6/2019 7:21:54 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد آتی سبد سهام بر روی سبد شاخص صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با سررسید اردیبهشت ماه و شهریورماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قرارداد آتی سبد سهام بر روی سبد شاخص صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با سررسیدهای اردیبهشت ماه 1398 و شهریورماه 1398، از روز چهارشنبه مورخ 1397/11/24 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به قراردادهای آتی صرفاً به صورت برخط بوده و به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است وجوه تضمین تنها در سطح مشتری و از طریق سامانه برخط شرکت های نرم افزاری ارائه دهنده خدمات برخط (OMS) کنترل، مسدود و به روزرسانی می شود.

2/6/2019 7:17:28 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد آتی سبد سهام بر روی سبد شاخص صنعت خودرو و ساخت قطعات با سررسید اردیبهشت ماه و شهریورماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قرارداد آتی سبد سهام بر روی سبد شاخص صنعت خودرو و ساخت قطعات با سررسیدهای اردیبهشت ماه 1398 و شهریورماه 1398، از روز چهارشنبه مورخ 1397/11/24 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به قراردادهای آتی صرفاً به صورت برخط بوده و به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است وجوه تضمین تنها در سطح مشتری و از طریق سامانه برخط شرکت های نرم افزاری ارائه دهنده خدمات برخط (OMS) کنترل، مسدود و به روزرسانی می شود.

2/6/2019 7:12:55 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد آتی سبد سهام بر روی سبد شاخص صنعت بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با سررسید اردیبهشت ماه و شهریورماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قرارداد آتی سبد سهام بر روی سبد شاخص صنعت بانک ها، مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با سررسیدهای اردیبهشت ماه 1398 و شهریورماه 1398، از روز چهارشنبه مورخ 1397/11/24 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به قراردادهای آتی صرفاً به صورت برخط بوده و به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است وجوه تضمین تنها در سطح مشتری و از طریق سامانه برخط شرکت های نرم افزاری ارائه دهنده خدمات برخط (OMS) کنترل، مسدود و به روزرسانی میشود.

2/6/2019 7:09:19 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد آتی سبد سهام بر روی سبد شاخص 30 شرکت بزرگ با سررسید اردیبهشت ماه و شهریورماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قرارداد آتی سبد سهام بر روی سبد شاخص 30 شرکت بزرگ با سررسیدهای اردیبهشت ماه 1398 و شهریورماه 1398، از روز چهارشنبه مورخ 1397/11/24 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به قراردادهای آتی صرفاً به صورت برخط بوده و به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است وجوه تضمین تنها در سطح مشتری و از طریق سامانه برخط شرکت های نرم افزاری ارائه دهنده خدمات برخط (OMS) کنترل، مسدود و به روزرسانی میشود.

2/6/2019 7:03:10 PM

در هفته منتهی به 17 بهمن ماه انجام شد: معامله بیش از 26800 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات هفته منتهی به 17 بهمن ماه 97 شاخص کل با 1 درصد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 158835 واحدرسید.

2/6/2019 6:03:29 PM

اطلاعیه عرضه 34 درصدی از سهام شرکت فرآورده های نسوز پارس به صورت عمده (مدیریتی غیر کنترلی)

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

2/6/2019 5:48:11 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1397/11/17

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار، تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

2/6/2019 5:11:18 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1397/11/17

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

2/6/2019 4:53:27 PM

در 142 هزار دفعه: بیش از 4300 میلیارد ریال اوراق بهادار معامله شد

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 17 بهمن ماه، در 142 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد 622 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 4 هزار و 331 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 604 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

2/6/2019 4:51:33 PM

توضیح در خصوص معامله خارج از جلسه معاملاتی نماد معاملاتی لوتوس4 ، چهارشنبه مورخ 1397/11/17

توضیح در خصوص معامله خارج از جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 1397/11/17 قابل ملاحظه می باشد .

2/6/2019 4:21:00 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 17/ 11/ 1397

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده ، علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

2/6/2019 4:18:17 PM

برگزاری بازدید های آموزشی در نیمه اول بهمن ماه : آشنایی 200 نفر از دانش آموزان با فرایند معاملات در بورس تهران

بورس اوراق بهادار تهران طی نیمه اول بهمن ماه سال جاری، میزبان 200 نفر از دانش آموزان در بازار سرمایه بود.

2/6/2019 3:43:45 PM

گزارش بازار اوراق بهادار برای هفته منتهی به 17/ 11/ 1397

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه معاملات بازار و آتی، شاخص ها و معاملات سهام و آتی به تفکیک شرکت برای هفته به دو صورت pdf و Excel گزارش می گردد.

2/6/2019 3:00:37 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 17/ 11/ 1397)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

2/6/2019 2:38:43 PM

برگزاری دوره های آموزشی ناشران در خصوص بازآموزی قوانین و مقررات بازار سرمایه

کارگاه بازآموزی قوانین و مقررات بازار سرمایه برای آشنایی ناشران بورسی با آخرین تغییرات دستورالعمل ها با حضور شرکت های فعال در صنایع محصولات شیمیایی، استخراج کانه های فلزی و لاستیک و پلاستیک دیروز شانزدهم بهمن ماه در محل بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد.

2/6/2019 12:29:50 PM

فدراسیون جهانی بورس ها منتشر کرد: عوامل جذب سرمایه گذاران بین المللی به بازار های نو ظهور

گروه جهانی صنعت بورس ها و اتاق های تسویه پایاپای مرکزی گزارشی را از منظر سرمایه گذاران منتشر کرد که درصدد یافتن علت ترغیب و دلسردی سرمایه گذاران بین المللی برای حضور در بازار های نو ظهور است.

2/6/2019 10:07:53 AM

تغییر مالکیت بیش از 4700 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 16 بهمن ماه، در 153 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد 618 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 4 هزار میلیارد و 737 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 601 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

2/5/2019 5:50:23 PM

اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی شرکت فولاد خوزستان در نماد (هفخوز811)

به اطلاع فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت فولاد خوزستان با هدف تأمین مالی منتشر نماید. عرضه اوراق فوق از روز یک شنبه مورخ 1397/11/21 با شرایط پیوست در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود:

2/5/2019 5:18:58 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 16/ 11/ 1397

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده ، علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

2/5/2019 4:44:42 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1397/11/16

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

2/5/2019 4:43:40 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1397/11/16

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار، تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

2/5/2019 4:37:38 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 16/ 11/ 1397)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

2/5/2019 4:36:19 PM

گشایش نماد 'کالا' در بازار اول: بورس کالا در بورس تهران قیمت خورد

پیرو احراز شرایط انتقال شرکت بورس کالا با نماد«کالا» به بورس اوراق بهادار تهران، امروز سه شنبه مورخ 16 / 11 / 1397 پس از گشایش نماد، سهام بورس کالا در بازار اول مورد معامله قرار گرفت.

2/5/2019 1:33:45 PM

امروز مورخ 16 بهمن 97 انجام شد: گشایش نماد 'خراسان' در بورس تهران

پیرو احراز شرایط انتقال شرکت پتروشیمی خراسان با نماد«خراسان» به بورس اوراق بهادار تهران، امروز سه شنبه مورخ 16 / 11 / 1397 پس از گشایش نماد، سهام پتروشیمی خراسان در بازاردوم مورد معامله قرار گرفت.

2/5/2019 1:31:04 PM

امور بین الملل بورس تهران منتشر کرد: بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه شماره 69

بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه که توسط امور بین الملل بورس تهــران ترجــــمه و تنظــیم می شود، به آخرین رویداد ها و اخبار بورس ها و نهاد های مالی بین المللی می پردازد.

2/5/2019 9:29:27 AM

صدر نشینی بورس تهران در فدراسیون جهانی بورس ها

رشد ارزش معاملات بورس تهران مقام نخست را در میان اعضای WFE به دست آورد.

2/5/2019 9:23:16 AM

ارزش معاملات بورس تهران از 9200 میلیارد ریال عبور کرد

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 15 بهمن ماه، در 192 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد 511 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 9 هزار میلیارد و 292 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 599 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

2/4/2019 6:25:05 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1397/11/15

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار، تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

2/4/2019 5:27:06 PM

قطعیت معامله عمده شرکت سرمایه گذاری نیرو(ونیرو4)

قطعیت معامله عمده شرکت سرمایه گذاری نیرو(ونیرو4) به شرح زیر می باشد:

2/4/2019 5:06:31 PM

معاون بازار بورس تهران عنوان کرد: تنوع ابزارهای مالی؛ سد محکم ریسک های بورسی

به گفته پارچینی، تنوع ابزارهای مالی در بورس تهران شرایطی را فراهم آورده که سرمایه گذاران متحمل کم ترین ضرر در شرایط نامناسب شوند. اما شرط کسب سود از این ابزارها دریافت آموزش های دقیق از متخصصین مربوطه است.

2/4/2019 12:17:23 PM

انجام معامله عمده شرکت سرمایه گذاری نیرو(ونیرو4)

انجام معامله عمده شرکت سرمایه گذاری نیرو(ونیرو4)به شرح زیر می باشد.

2/3/2019 5:29:36 PM

امروز 14 بهمن ماه رقم خورد: بیشترین گردش معاملات آتی سبد سهام در بورس تهران

امروز مورخ 14 بهمن ماه 97، بیشترین حجم و ارزش معاملات آتی سبد سهام در بورس تهران بر روی تمامی نمادهای فعال قرارداد های آتی سبد سهام انجام شد.

2/3/2019 5:22:17 PM

خرید بیش از 4500 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 14 بهمن ماه، در 167 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد 719 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 4 هزار میلیارد و 514 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 597 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

2/3/2019 4:23:49 PM

دو‌شنبه مورخ 15 بهمن ماه: جلسه‌ معارفه‌ تامین سرمایه نوین برگزار می شود

جلسه‌ معارفه‌ تامین سرمایه نوین (سهامی عام) روز دو‌شنبه مورخ 15 بهمن ماه 97 برگزار می شود.

2/3/2019 9:27:34 AM

معامله بیش از 4000 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 13 بهمن ماه، در 211 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد 621میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 4 هزار میلیارد و 74 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 605 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

2/2/2019 5:56:52 PM

سه شنبه 16 بهمن97 انجام می شود: گشایش نماد شرکت بورس کالا در بورس تهران

روز سه شنبه مورخ 16 / 10 / 1397 نماد معاملاتی شرکت شرکت بورس کالا با نماد «کالا» به بورس تهران منتقل و گشایش نماد می شود.

2/2/2019 4:00:34 PM

سه شنبه آتی انجام می شود: گشایش نماد شرکت پتروشیمی خراسان در بورس تهران

روز سه شنبه مورخ 16 / 10 / 1397 نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی خراسان با نماد «خراسان» به بورس تهران منتقل و گشایش نماد می شود.

2/2/2019 3:52:49 PM

امور بین الملل بورس تهران منتشر کرد: بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه شماره 68

بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه که توسط امور بین الملل بورس تهــران ترجــــمه و تنظــیم می شود، به آخرین رویداد ها و اخبار بورس ها و نهاد های مالی بین المللی می پردازد.

2/2/2019 10:34:40 AM

در دومین هفته بهمن ماه انجام شد: معامله بیش از25600میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات هفته منتهی به 10 بهمن ماه 97 شاخص کل با 2 درصد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 160295 واحد رسید.

1/30/2019 4:36:54 PM

تغییر مالکیت بیش از 4800 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 10 بهمن ماه، در 151 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد 745میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 4 هزار میلیارد و 898 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 608 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

1/30/2019 4:34:49 PM

برگزاری دوره های آموزشی ناشران در خصوص بازآموزی قوانین و مقررات بازار سرمایه

کارگاه بازآموزی قوانین و مقررات بازار سرمایه برای آشنایی ناشران بورسی با آخرین تغییرات دستورالعمل ها با حضور شرکت های فعال در صنایع خودرو، ماشین آلات و دستگاه های برقی و لیزینگ در روز نهم بهمن ماه در محل بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد.

1/30/2019 3:37:20 PM

مبادله بیش از 4600 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 9 بهمن ماه، در 128 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد 600 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 4 هزار میلیارد و 664 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 606 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

1/29/2019 6:00:01 PM

مدیرعامل بورس تهران اعلام کرد: ارتقاء ضریب نفوذ بازار سرمایه با راه اندازی سامانه پیشخوان کارگزاری

دکتر صحرائی گفت: راه اندازی سوپرمارکت مالی توسط بانک صادرات ایران اقدامی مشترک بین بانک و بازار سرمایه است که به بزرگ شدن اندازه بازار کمک می کند.

1/29/2019 2:44:52 PM

خرید بیش از 4750 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 8 بهمن ماه، در 153 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد 991 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 4 هزار میلیارد و 780 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 606 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

1/28/2019 3:37:02 PM

تغییر مالکیت بیش از 7100 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 7 بهمن ماه، در 206 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد 238 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 7 هزار میلیارد و 161 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 610 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

1/27/2019 5:47:46 PM

برگزاری بازدید های آموزشی طی 7 روز اول بهمن ماه در بورس تهران: آشنایی 90 نفر از دانش آموزان با فرایند معاملات در تالار حافظ

بورس اوراق بهادار تهران طی 7 روز اول بهمن ماه سال جاری، میزبان 90 نفر از دانش آموزان در بازار سرمایه بود.

1/27/2019 3:39:03 PM

تالار منطقه ای خراسان رضوی از آغاز تا امروز : نخستین تالار منطقه ای در آینه آمار

مجموع ارزش معاملات انجام شده در تالار منطقه ای خراسان رضوی طی ۹ ماه سال جاری به بیش از ۵۶ هزار میلیارد ریال رسید.

1/27/2019 9:28:21 AM

در 147 هزار دفعه انجام شد: معامله بیش از 4100 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 6 بهمن ماه، در 147 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد 620 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 4 هزار میلیارد و 159 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 615 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

1/26/2019 5:50:41 PM

عملکرد کارگزاری های بورس تهران تا پایان دی ماه 97 اعلام شد: 43 درصد از کل معاملات الکترونیکی در اختیار 5 کارگزار

آمار معاملات 10 ماهه اول 97 نشان می دهد سهم معاملات برخط از معاملات نرمال بیش از 93 / 37 درصد بوده است.

1/26/2019 1:12:41 PM

در اولین هفته بهمن ماه انجام شد: معامله بیش از 27700 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات هفته منتهی به 3 بهمن ماه 97 شاخص کل با 2 درصد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 162941 واحد رسید

1/24/2019 11:24:03 AM