درباره شرکت

شرکت کارگزاري سينا در سال 1383 با شماره 236632 در تهران به ثبت رسيد. کارگزاري سينا از موسسين بورس کشاورزي و داراي مجوز فعاليت در انجام معاملات اوراق بهادار (بورس تهران / فرابورس ایران)، کليه کالاهاي قابل معامله در رينگ هاي پتروشيمي، فرآورده هاي نفتي، صنعتي و کشاورزي مي باشد. همچنين اين کارگزاري مجوز فعاليت در انجام معاملات مشتقه مبتنی بر کالا و اوراق بهادار را کسب کرده است.

 اين شرکت داراي نمايندگي فعال در جزيره کيش است، و قادر به معامله انواع کالاهاي پذيرفته شده در رينگ صادراتي نيز مي باشد.


ساير خدمات کارگزاري سينا:


     - معاملات انواع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

 

      - معامله گري انواع کالاهاي پذيرفته شده در بورس کالا شامل:

           1- معاملات کالاهاي پتروشيمي پذيرفته شده در بورس.

           2- معاملات کالاهاي صنعتي (فلزي) پذيرفته شده در بورس.

           3- معاملات کالاهاي کشاورزي پذيرفته شده در بورس.

           4- انجام معاملات قراردادهاي آتي و آنلاین (برخط) آتی در بورس کالا.

           5-  انجام معاملات انواع کالاهاي برق و فرآورده هاي نفتي بورس انرژي.

           6- انجام معاملات گروه سيمان در بورس کالا.

           7- انجام قراردادهاي سلف موازي انواع محصولات صنعتي، کشاورزي و ...

           8- داراي مجوز مشاور پذيرش کالا.

           9- داراي مجوز معاملات گواهی سپرده کالایی (فلزی، کشاورزی و پتروشیمی).

           10معاملات بازار فرعی بورس کالا.

 

 - مشاوره و انجام کليه امور اجرايي براي پذيرش کالا به نمايندگي از سوي عرضه کننده ها.

- بازاريابي براي فروش کالا.