مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
 سمت نام و نام خانوادگی 
 نائب رئیس هیات مدیره سعید همتی پور 
عضو موظف هیات مدیره  رضا کاظم زاده

مدیر عامل رامین ملماسی

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما
تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان 23، پلاک 10 ، طبقه دوم
88481321
88480563

Enter Title

تماس با ما

دسترسی به کارگزاری سینا از روش های متنوع