مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
 سمت نام و نام خانوادگی 
 نائب رئیس هیات مدیره سعید همتی پور 
عضو هیات مدیره  رضا کاظم زاده

مدیر عامل حامد فلاح جوشقانی
تماس با ما
تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان 23، پلاک 10 ، طبقه دوم
88481321
88480563

تماس با ما

اطلاعات تماس شما

پیام شما

Enter Title

تماس با ما

دسترسی به کارگزاری سینا از روش های متنوع