مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
 سمت نام و نام خانوادگی 
 رئیس هیات مدیره زهره کریمی 
عضو موظف هیات مدیره  رضا کاظم زاده

مدیر عامل و
نائب رئیس هیات مدیره
رامین ملماسی

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما
تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان 23، پلاک 10 ، طبقه دوم

واحد معاملات اوراق بهادار   88716579

واحد معاملات کالا و انرژی  88726531

واحد معاملات مشتقه       88480324

دفتر مرکزی                      88481321

مشتریان غیرحضوری      09128986111

Enter Title

تماس با ما

دسترسی به کارگزاری سینا از روش های متنوع