شماره حساب های بانکی


ردیف

نام بانک

شعبه

شماره حساب

نوع حساب

1

ملت

بورس کالا

107388266

جاری

2

ملی

بورس اوراق بهادار تهران

0112237849009

جاری

3

سامان

سی تیر

8494015199993

جاری

تماس با ما
تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان 23، پلاک 10 ، طبقه دوم
88481321
88480249

تماس با ما

اطلاعات تماس شما

پیام شما

Enter Title

تماس با ما

دسترسی به کارگزاری سینا از روش های متنوع