دفتر مرکزی

 

آدرس پستی: تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزراء) ، خیابان بیست و سوم ، پلاک 10، طبقه دوم، کد پستی: 1513933613

 

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان بیست و سوم ، پلاک 10 ، طبقه دوم

تلفن دفتر مرکزی: 88481321-88480563-88481879-88482117

فاکس دفتر مرکزی: 88480249

کد پستی: 1513933613

واحد روابط عمومی: Info@sinabroker.com

ارتباط با شرکت: Sina_broker@yahoo.com


Address: Second floor, No. 10, 23St., Vozara St.,Tehran

Tel: +98-21-88481321-88480563-88481879-88482117

Fax: +98-21-88480249

Postal Code: 1513933613

Email Address:Info@sinabroker.com


 

 

تماس با ما
تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان 23، پلاک 10 ، طبقه دوم

واحد معاملات اوراق بهادار   88716579

واحد معاملات کالا و انرژی  88726531

واحد معاملات مشتقه       88480324

دفتر مرکزی                      88481321

مشتریان غیرحضوری      09128986111

Enter Title

تماس با ما

دسترسی به کارگزاری سینا از روش های متنوع