دسترسی به شبکه های اجتماعی

آدرس لینک های تلگرام کانال های شرکت کارگزاری سینا به شرح ذیل میباشد


كالاهاي صنعتيhttp://www.saceb.com/Portals/8/Tel03.png
كالاهاي كشاورزيhttp://www.saceb.com/Portals/8/Tel03.png
فراورده هاي نفتيhttp://www.saceb.com/Portals/8/Tel03.png
كالاهاي شيمياييhttp://www.saceb.com/Portals/8/Tel03.png
بورس انرژیhttp://www.saceb.com/Portals/8/Tel03.png
معاملات آتی طلاhttp://www.saceb.com/Portals/8/Tel03.png